• Мисия, визия, цели и приоритет

  ⇢ повече за нас

   

  История на училището

  118 СУ е основано през 1971 година като основно училище. Негов пръв директор е г-жа Гинка Йонкова, а зам. директор – г-жа Иванка Генова. Още от първата година възпитаниците на училището показват среден успех много добър 4,87.

  ⇢ прочетете повече

   

  Нашият патрон

  ⇢ прочетете повече

   

  Материална база

  Разгледайте галерията на нашата обновена материална база.

  ⇢ виртуална разходка

   

  Нашият екип

  Пълен списък на служителите в 118 СУ "Академик Людмил Стоянов"

  ⇢ вижте тук

Служители в 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"

Ръководството на 118 СУ, в лицето на директора Юлия Начева и заместник-директорите Искра Желева и Елена Юрукова, държи в училището да има много добри условия за обучение на учениците. За тази цел материалната база постоянно се обновява. Всички класни стаи и кабинети са с нови чинове и маси, бели дъски и централно озвучаване. По всички предмети се осъществява мултимедийно обучение, което допринася за по-високо качество на учебния процес. Във връзка с часовете по информатика и информационни технологии има 5 компютърни кабинета, оборудвани със съвременна техника и неограничен достъп до Интернет. Часовете по физическо възпитание и спорт са обезпечени с два физкултурни салона и една фитнес зала.

 

Директор

Юлия Начева

Юлия Начева

 

Зам. - директор УД

Искра Желева

 

Зам. - директор УД

Елена Юрукова

Елена Юрукова

 

 

Български език и литература

Елена Юрукова

Малинка Мартинова

Емилия Бързева

Десислава Йорданова

Мария  Димитрова

 

Испански език

Росица Капитанова

  

Английски език

Росица Капитанова

Радка Димова

Микаела Иванова

Цветанка Софрониева

Мирослава Григорова

Мадлена Киякова

Олга Цветкова

 

Френски Език

Искра Желева

 

Математика

Емилия Петкова

Мария Стоилова

Стоян Минчев

Славка Милчева

 

Физика и астрономия

Тонка Атанасова

 

Информатика и
Информационни технологии

Силва Атанасова

Ваня Асенова

Мая Караджова

Лазар Стойчев

 

История и цивилизация

Валентина Гешева

Венцислав Николов

 

География и икономика

Юлия Начева

Славянка Новакова

 

Химия и
опазване на околната среда

Мария Бостанджиева

 

Биология и здравно образование

Мария Бостанджиева

Стела Брюкнер

 

Философски цикъл

Искра Желева

Илиана Иларионова

 

Музика

Фатме Партанакова

 

Изобразително изкуство

Мария Джартова

  

Технологии и предприемачество / Технологии

Росица Йолкичова

 

Физическа култура и спорт

Вангелия Гъдева

Елица Симеонова

Силвия Неделчева

Димитър Неделчев

Катя Бързанова

 

Първи клас

Радослава Генчева
Веска Божилова
Станка Ангелова
Елена Симеонова


Втори клас

Силвана Костова
Лилия Михайлова
Камелия Иванова
Илиана Иларионова


Трети клас

Станислава Николова
Силва Симеонова
Силвия Георгиева
Дора Петкова


Четвърти клас

Лидия Петрова
Ирена Четрафилска
Светла Топчиева
Иванка Петрова

 

Учители - ЦДО - I клас

Ралица Ичева
Венета Николова
Теменужка Андреева
Мая Димитрова

Учители - ЦОУД- II клас

Виктория Димитрова
Лилия Махул
Цветанка Занешева
Татяна Христова

Учители - ЦОУД - III клас

Кристиян Достинов
Марияна Гевгир
Галинка Кашева
Венета Василева

Учители - ЦОУД - IV клас

Виолета Филипова
Катя Мицева
Милена Петкова
Силвия Тончева

 

Педагогически съветник

Даниела Зафирова

  

Ресурсен учител

Недялка Алексиева

 

 

Администрация

Керанка Дойнова (счетоводител)

Анжела Вълчева - (ИОТ)

Йорданка Спасова (ЗАС)

Лили Теодосиева (библиотекар)

Рени Кръстева (технически изпълнител)

 

Медицински фелдшер

Сия Атанасова

 

Хигиена и здраве

Стойна Христова

Татяна Кръстева

Венетка Зарева

Мариана Колева

Мариана Янчева

 

Работник поддръжка

Бойко Вардаров