Прием в 118 СУ

   

За Първи клас предлагаме целодневна форма на обучение, засилено изучаване на английски език, математика, обучение по информационни технологии, съвременно мултимедийно обучение с интерактивни дъски, работа по проекти, спортни секции - баскетбол, волейбол, шах, футбол, модерни и народни танци.

 

Прием първи клас

⇢ Заповед план-прием в I клас за учебната 2019/2020 г.

⇢ Заповед прием на документи за I клас на учебната 2019/2020 г.

Разределение на район "Младост 1" по блокове

⇢ Критерии за прием в I клас

⇢ График на дейностите за прием в I клас за учебната 2019/2020 г.

⇢ Заявление за прием I клас

⇢ Решение №129

⇢ Система за прием на ученици в I клас в общинските училища на територията на Столична община

 

 

Прием след завършен седми клас

⇢ Заповед - план-прием след завършен VII кл. за учебната 2018-2019г.

⇢ График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2018-2019г.

⇢ Заповед - училищна комисия по прием на документи в VIII клас - паралелка Софтуерни и хардуерни науки