Прием в 118 СУ

  

Прием в І клас за учебната 2021/2022

Записани ученици 1.клас - уч.2021-2022 г.

Заповед за записване на ученици, приети на първо класиране за в 1.клас на учебната 2020/2021г.

Заповед план-прием I клас

https://kg.sofia.bg/#/home 

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и График на дейностите за учебната 2021/2022 година и линк от страницата на Столична община, където са публикувани

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/sistema-za-centralizirano-elektronno-klasirane-za-priem-na-ucenici-v-p-rvi-klas-v-obsinskite-ucilisa-i-grafik-na-dejnostite?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

 ⇢ Система за прием на ученици в I клас в общинските училища на територията на Столична община

⇢ График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.

Разределение на район "Младост 1" по блокове

⇢ Граничещи райони на 118.СУ

⇢ Гранични-прилежащи-райони-1клас

⇢ Заявление за прием I клас

   За Първи клас предлагаме целодневна форма на обучение, засилено изучаване на английски език, математика, обучение по информационни технологии, съвременно мултимедийно обучение с интерактивни дъски, работа по проекти, спортни секции - баскетбол, волейбол, шах, футбол, модерни и народни танци.

 План-прием в осми клас  (след завършено основно образование) за учебната 2021/2022 година

Класирани на 1 етап  - 8.клас, Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно  ФЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПЛАН-ПРИЕМ 8 КЛАС !

График на дейностите

Заявление второ класиране

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД - с кодове и балообразуване

Online кандидатстване след VII клас

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА – ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В РУО СОФИЯ-ГРАД

Заявление за прием в 118 СУ.

План - прием 8 клас /след завършено основно образование/

⇢ IV Класиране 8 клас