• Прием в 118 СУ

   

  За Първи клас предлагаме целодневна форма на обучение, засилено изучаване на английски език, математика, обучение по информационни технологии, съвременно мултимедийно обучение с интерактивни дъски, работа по проекти, спортни секции - баскетбол, волейбол, шах, футбол, модерни и народни танци.

  ⇢ прочетете повече

   

  Заявление за прием

  на ученици от I до XII клас се попълва на място в канцеларията на училището.

   

  Утвърден план-прием за учебната 2020-2021г. на 118 СУ 

  ⇢ Утвърждаване на паралелки по план-прием за I и VIII клас за учебна 2020-2021г. 

   

  Полезна информация 

  ⇢ Съвети за родители

  ⇢ За родителите на бъдещия първокласник

  ⇢ Рейтингова система на Висшите училища

Прием в 118 СУ

  

Прием в І клас за учебната 2020/2021


Уважаеми родители, 

На 08. 09.2020 г. , от 18:00 часа  ще се състои родителска среща за учениците от I клас. Тя ще се проведе по паралелки в съответните класни стаи с класните ръководители и учители ЦДО.

Дневен ред: Запознаване с Правилника за вътрешния ред на 118 СУ ,  Организационни дейности , свързани с откриването на учебната 2020/2021 г

 

Списък на приетите ученици в 1-ви клас разпределени по класове за учебната 2020/2021 година

Списък на приетите деца на 3-то класиране за 1-ви клас за учебната 2020/2021 година

Списък на приетите деца на 2-ро класиране за 1-ви клас за учебната 2020/2021 година

Списък на приетите деца на 1-во класиране за 1-ви клас за учебната 2020/2021 година

Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас

План-прием  1. клас за учебната 2020/2021 година

ВАЖНО!

За Първи клас предлагаме целодневна форма на обучение, засилено изучаване на английски език, математика, обучение по информационни технологии, съвременно мултимедийно обучение с интерактивни дъски, работа по проекти, спортни секции - баскетбол, волейбол, шах, футбол, модерни и народни танци.

 

Прием първи клас

⇢ Заповед план-прием в I клас за учебната 2020/2021 г.

Разределение на район "Младост 1" по блокове

⇢ Критерии за прием в I клас

⇢ График на дейностите за прием в I клас за учебната 2020/2021 г.

⇢ Заявление за прием I клас

⇢ Решение №129

⇢ Система за прием на ученици в I клас в общинските училища на територията на Столична община

⇢ Граничещи райони на 118.СУ

⇢ Гранични-прилежащи-райони-1клас-2020-2021

План прием след завършен седми клас за учебната 2020/2021 година

Записване на приетите ученици в 8-ми клас за учебна 2020/2021година на първи етап на класиране

 ⇢ График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2020-2021г.

⇢Свободни места за 1-ви-12-ти клас за учебната 2020/2021 година

Заявление за прием в 118 СУ.

Заявление за второ класиране