Училищни проекти

 

 

Проект Образование за утрешния ден

Представителна изява на учениците, включени в проект „Образование за утрешния ден“ – „В света на информационните технологии“

 

            На 29.05.2020 година се проведе планираната изява на учениците от група „В света на информационните технологии“ в платформата MS Teams.

            Второкласниците споделиха екран и показаха какво има в техните папки. Избраха си това, което най-много харесват от работата си и го презентираха. Родителите и съучениците им видяха календари, колажи, грамоти, игри, седмични програми, описания на растения и животни, книжки и презентации.  Малките автори обясниха коя програма са използвали и как са направили своята работа.

            Родителите благодариха на децата и ги поздравиха за чудесно двършената работа.

Част от нещата ще могат да се видят на сайта на 118.СУ, а всичко е запазено в екип „В света на информационните технологии“ с код cg4q4q6.

            През следващата година учениците ще могат да добавят и редактират, като така ще се получи чудесно портфолио на всеки от тях.

Ивайла Замък

Игра Не се сърди човече Калоян Каньов

Твоят час

"Твоят час" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

 

Образование за по-устойчив начин на живот

Проект за устойчиво развитие – Това е международен проект под мотото „Образование за по-устойчив начин на живот” с цел да представи темата за устойчиво развитие сред децата в училищата и техните семейства. Програмата се базира на лични посещения в началните училища по света от тренирани служители на Хенкел, посланици на Устойчивото развитие, които да покажат на децата начини за пестене на енергия и вода и за разделно събиране на боклука в ежедневния живот. Проектът е създаден за деца от 8 г. до 10 г.

 

Аз уча, аз знам, аз мога

Проект „Аз уча, аз знам, аз мога”, в който участват ученици от начален курс. Кампанията се организира от водещите европейски издателства Кеймбридж Юнивърсити Прес и Клет. Целта е мотивиране на учениците да използват активно английски език.

04.03.2014 - 001
04.03.2014 - 002
04.03.2014 - 003
04.03.2014 - 004
04.03.2014 - 005
04.03.2014 - 006
04.03.2014 - 007
04.03.2014 - 008

 

Фортисимо в клас

От учебната 2011/2012 година в училището с ученици от І - ІV клас се работи по образователна програма за класическа музика "Фортисимо в клас", създадена по идея на Максим Ешкенази – известен диригент. Програмата се реализира с подкрепата на фондация "Америка за България". Целта е учениците да се запознаят с класическа музика и с 9 музикални инструмента, които влизат в състава на симфоничния оркестър.

 

Обичам природата - и аз участвам

През учебната 2012/2013 година училището печели проект "Обичам природата – и аз участвам", реализиран с ученици от начален курс. Проектът е на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Целта е учениците да се запознаят и включат в дейности по опазване на околната среда.

 

У. С. П. Е. Х.

През февруари 2012 година започват дейности по проекта "УСПЕХ – Учлище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти". Целта е да се предоставят занятия според интересите на учениците, които да осмислят свободното им време. По проекта работят 144 ученици в 12 групи от ІV до ХІІ клас. Клубовете са: "Природоматематически науки – Архимед", "Зелени алтернативи", "Цветна палитра", "Обичам цветята и се грижа за тях", "Млад еколог", "Артателие", "Ценности, традиции и празници на моя народ", "Виртуално пътешествие в европейските столици", "Занаяти, традиции и празници в рисунки и предмети", "Приложно изкуство", "Да си публикувам реклама".

През учебната 2012/2013 година броят на учениците е 77, разпределени в седем групи. Продължава работата в клубовете "Да си публикувам реклама", "Млад еколог", "Занаяти, традиции и празници в рисунки и предмети". Открити са нови клубове: "Етнография и фолклор", "Картинна работилница", "Аз – фотографът" и "Артателие – живопис и приложни изкуства".

През учебната 2013/2014 година броят на учениците е 48, разпределени в четири групи. Клубовете са: "Приказен свят", "В света на рекламата", "Изящно и приложно изкуство" и "Любими приказни герои".

 

Кариерно ориентиране в училищното образование

През учебната 2012/2013 година училището започва работа по Проект „Кариерно ориентиране в училищното образование”. Проектът на МОН се отнася за всички степени в образованието и има за цел да популяризира значимостта на кариерното ориентиране в училищното образование, да стимулира мотивацията на учениците за лична изява и уменията им за представяне, да подпомага реализацията на учениците след завършване на седми и осми клас и след завършване на средното им образование.

 

Училищен плод

От учебната 2011/2012 година в училището се прилага схема «Училищен плод». Прилагането на схемата обхваща учениците от І до ІV клас и се състои в предоставяне на плодове и зеленчуци в училище. Финансира се от Европейския съюз.

 

Чаша топло мляко

Училището е включено в национална програма "Чаша топло мляко" за учениците от І до ІV клас. По програмата на всеки ученик се предоставя закуска, плод или млечнокисели продукти.