• Учебен процес

  В 118 СУ се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училището е постигане на високи резултати в образованието и културата на поведение, възпитание в уважение към родители и общество, поставяне на цел в живота и нейната реализация.

  ⇢ прочетете повече

   

  Училищни проекти

   

  ⇢ всичко за проектите

   

  Дневен режим

  Детайлна информация за продължителността на часовете и междучасията по класове в 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"

  ⇢ информация

   

  Учебно време за 2018/2019 г.

  Всичко за ваканциите, неучебните дни и продължителността на сроковете.

  ⇢ четете тук

   

  Училищно настоятелство

   

  ⇢ прочетете повече

   

  Родителски срещи и ПС

  Информация за датите на родителските срещи през текущата учебна година, датите на педагогическите съвети и графици за консултациите.

  ⇢ четете тук

   

Учебен процес

В 118.СУ се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училището е постигане на високи резултати в образованието и културата на поведение, възпитание в уважение към родители и общество, поставяне на цел в живота и нейната реализация.

 

       Обучението в 118.СУ е едносменно.

 

 • Учениците от I до  IV клас  се обучават целодневно. За всеки клас се грижи екип от двама преподаватели – учител и учител целодневно обучение. Обучението по английски език и физическо възпитание и спорт се провежда от специалисти по съответния предмет.
 • Учениците от V до VII клас се обучават от високо квалифицирани преподаватели, чиято основна цел е да създадат образовани възпитаници на нашето училище. Учителите прилагат в своята работа мултимедийно обучение, което води до постигане на по-голяма заинтересованост към предмета и до постигане на по-високи резултати.
 •  Обучението на  учениците от VIII до XII клас се осъществява в паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Интензивно се изучава английски език в VIII клас, а втори чужд език от IX клас е немски или испански език.
 • В часовете по информационни технологии учениците изучават CorelDRAW, Adobe Photoshop, HTML, CSS и др. Теоретичните знания се свързват с практическото приложение. В часовете по уебдизайн учениците получават теоретични и практически знания в проектирането, изграждането и управлението на статични уеб страници. Училището разполага с 5 компютърни кабинета, оборудвани със съвременна техника и неограничен достъп до Интернет.

 

         Учебната подготовка на учениците от гимназиалния курс е добър старт за тяхната реализация като студенти в България и чужбина.

 

 

Спортни секции и клубове, функциониращи в нашето училище

 


Баскетболен клуб


Волейболен клуб

Футболен клуб

 


Шахматен клуб


Модерни танци

Народни танци

 


Бойни изкуства

 

Инициативи

В нашето училище регулярно се провеждат различни инициативни - зелени училища, летни градски лагери, срещи с творци, организиране на изложби. Отбелязваме национанлните празници по паралелки, випуски или общоучилищно.

Инициатива на учениците ни е и проекта "Да направим нашето училище по-зелено".

 

Други

Конкурс за извънкласни дейности през учебната 2017-2018г. в 118 СУ: свали обява