• Учебен процес

  В 118 СУ се обучават ученици от I до XII клас. Основната цел на училището е постигане на високи резултати в образованието и културата на поведение, възпитание в уважение към родители и общество, поставяне на цел в живота и нейната реализация.

  ⇢ прочетете повече

   

  Училищни проекти

   

  ⇢ всичко за проектите

   

  Дневен режим

  Детайлна информация за продължителността на часовете и междучасията по класове в 118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"

  ⇢ информация

   

  Учебно време за 2018/2019 г.

  Всичко за ваканциите, неучебните дни и продължителността на сроковете.

  ⇢ четете тук

   

  Училищно настоятелство

   

  ⇢ прочетете повече

   

  Родителски срещи и ПС

  Информация за датите на родителските срещи през текущата учебна година, датите на педагогическите съвети и графици за консултациите.

  ⇢ четете тук

   

Дарение

Учениците от 118 СУ събраха 1140 лева за 9-годишния Кристиян Георгиев Илиев,
който на 25 октомври е диагностициран с много агресивно злокачествено заболяване - Сарком на Юинг /бързо развиващ се тумор на костите/.

Молим всички, които желаят да продължат да даряват средства по следните сметки:

БАНКА ДСК ЕАД

ІBAN: BG74 ЅTЅA 9300 0024 851904 (лева)
ІBAN: BG71 ЅTЅA 9300 0024 8519 58 (евро)

BІC: ЅTЅABGЅF

Кристиян Георгиев Илиев